korunaLaické domácí misijní hnutí

Úvod
Letáky:
Obnova
Co je to peklo?
Skutečná svoboda
Soudný den
Úplné evangelium
Co je pravda?
Nová země
Brožury:
Království Boží - nebeské a pozemské
Sobota
Knihy:
Studie Písma
Každodenní nebeská mana
Stánkové stíny lepších obětí
Kázání pastora Russella a přetisky Strážné věže
Biblická korouhev
Přítomná pravda
Kontakt
Obdobné stránky:
Polsko
Spojené státy
Německo
Ukrajina
Rusko
Litva
Francie
Brazílie
IndieFOTODRAMA STVOŘENÍ


Boží sláva v nebesích


„Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem“. „Blázen si v srdci říká: Bůh není“. „Den dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání“. „Nebesa vypravují o Boží slávě“ – Žalm 111:10; 14:1; 19:3, 2.


Uvědomění si bezmezné moci Stvořitele a naší vlastní malosti by nás mělo přimět k učení. Studium stvoření je „klíčem k poznání“. Když použijeme tento klíč, začneme si uvědomovat, že jediným hodnotným cílem je spolupráce s naším Stvořitelem v dobročinných záměrech týkajících se jeho stvoření.


Planety naší soustavy jsou ve srovnání se Sluncem nicotnosti. Představte si, že průměr Slunce je průměrem velkého sudu mouky. Jupiter by pak byl velikosti malého pomeranče, Země a Venuše – hrachu, a Merkur a Mars maliny.


Slunce je tři sta tisíc krát větší než naše Země. Vlak o rychlosti 56 km/h by potřeboval jeden měsíc, aby objel Zemi, ale na objetí obvodu Slunce by potřeboval 340 let.


Den a noc jsou výsledkem rotace Země kolem své osy, zatímco rok je výsledkem jejího oběhu kolem Slunce. Planety bližší Slunci mají kratší oběžné dráhy a z tohoto důvodu jejich rok je kratší, kdežto na těch vzdálenějších rok trvá déle. Rok na Merkuru trvá přibližně naše tři měsíce. Na Neptunu, nejvzdálenější planetě, trvá rok 164 zemských let.


Naše Slunce je však jen jednou z hvězd, jejichž počet se podle nejnovějších astronomických metod odhaduje na 125 milionů. Nepochybně kolem každé z těchto hvězd se otáčí planetární soustava podobná té naši. Odhaduje se tedy, že existuje miliarda světů. Ale ani tento počet nemusí být konečný. Kdybychom mohli stát na nejvzdálenější a nejmatnější hvězdě, nepochybně bychom odtamtud viděli mnohem více hvězd. Jsme zděšení velikostí vesmíru.


Znamení zvířetníku ilustrují různé části oblohy, viditelné v různých obdobích.


OTÁZKY K PRVNÍ LEKCI


1. Co je to moudrost? Viz slovník.

2. Kdy začíná skutečná moudrost? Žalm 111:10.

3. Co říká Bible o osobě, která popírá existenci Boha? Žalm 14:1.

4. Co znamená Žalm 19:2, 3?

5. Co by nás mělo přimět k učení? Viz odstavec 2. Přísloví 1:7; 4:13.

6. Co máme studovat, abychom získali klíč k poznání?

7. Jak se jmenují planety naší sluneční soustavy? Odstavec 3. Je rozdíl mezi planetou a hvězdou?

8. Když přirovnáme velikost Slunce k velkému sudu mouky, jaký rozměr by měly planety vůči němu?

9. Jsou nyní vidět některé z těchto planet?

10. Je Slunce větší nebo menší než Země? Kolikrát?

11. Jak dlouho by jel vlak o rychlosti 56 km/h, aby objel Země? Jak dlouho, aby objel Slunce? Kolikrát rychleji to lze udělat letadlem?

12. Co je výsledkem našeho dne a noci? Co je výsledkem našeho roku? A rok na Neptunu? Odstavec 5.

13. Které planety mají kratší léta? A které delší? Jak je dlouhý rok na Merkuru?

14. Jak je pojmenováno naše Slunce a proč? Odstavec 6.

15. Kolik je podobných sluncí ve vesmíru?

16. Pokud každé slunce je centrem planetární soustavy, kolik je pravděpodobně světů?

17. Je to patrně jejich konečný počet? Proč, nebo proč ne?
Copyright © 2008 - 2015 Laické domácí misijní hnutí

NAVRCHOLU.cz